Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Compliance

Op het gebied van compliance hanteert Unica de hoogste integriteitsstandaarden. De basisprincipes daarvan staan beschreven in de uitgave ‘Wij zijn Unica’, die aan alle medewerkers bij hun indiensttreding wordt verstrekt. De gedragsregels die op alle medewerkers van Unica van toepassing zijn maken integraal onderdeel uit van deze uitgave. Deze bevat ook een klokkenluidersregeling, die in 2020 is omgezet naar drie aparte regelingen voor het melden van misstanden, de omgang met arbeidsgeschillen en de mogelijkheid om ongewenste omgangsvormen te melden bij een externe vertrouwenspersoon. Unica heeft daarmee naast de eigen compliance officer ook externe expertise en ondersteuning beschikbaar om daadkrachtig op te kunnen treden bij integriteitsconflicten.

Het management van Unica wordt periodiek getraind in ethisch gedrag en compliant werken. In de halfjaarlijkse managementreviews is compliance een vast onderwerp. Alle directeuren van de verschillende Unica-bedrijven geven jaarlijks een compliance statement af, waarin ze verklaren dat ze zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. De General Counsel geeft tenslotte regelmatig kennissessies en trainingen door het hele land, om focus te houden op het belang van compliance in de dagelijkse praktijk.