Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Acquisities

Naast autonome groei vult Unica zijn groeidoelstellingen ook in met gerichte acquisities. In 2020 heeft Unica drie bedrijven toegevoegd aan zijn netwerk.

Begin maart 2020 is Numan & Kant overgenomen. Als productonafhankelijk aanbieder van oplossingen voor meet- en regeltechniek verzorgt Numan & Kant totaalprojecten voor klimaatinstallaties in gebouwen. Met de overname versterkt Unica zijn positie in building intelligence, zowel in kennis en capaciteit als in regionale aanwezigheid. Zo is Numan & Kant ook sterk vertegenwoordigd in Zuidwest-Nederland, waar Unica met zijn building intelligence activiteiten nog geen eigen uitvalsbasis had. Het geacquireerde bedrijf bedient diverse toonaangevende klanten in de gezondheidszorg, hoger onderwijs, hoogwaardige real estate en research. Numan & Kant is onderdeel geworden van het cluster Unica Building Intelligence, waarin ook de bedrijven Unica Building Automation en Regel Partners zijn opgenomen. Gezamenlijk bieden deze bedrijven door heel Nederland oplossingen op het gebied van automatisering, data-analyse en Internet of Things (IoT).

John Quist (Unica), André Kant (Numan & Kant), Bert Moser (Unica) en Paul Numan (Numan & Kant)

Halverwege maart 2020 nam Unica ook PCT Koudetechniek over. In december 2020 werd tevens Van Kempen Koudetechniek toegevoegd aan het netwerk van bedrijven. Daarmee werd het specialisme koudetechniek, voor Unica een relatief nieuw kennisgebied, een volwaardig onderdeel van het portfolio. Koudetechniek is in toenemende mate een belangrijke competentie, ook in technologische ontwikkelingen in de combinatie van warmte- en koudetechnieken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koeling van datacenters, het conditioneren van laboratoria, operatiekamers en reguliere airconditioning in gebouwen.

Riny van den Heuvel (PCT), John Quist (Unica) en Sander van den Heuvel (PCT)
John Quist (Unica), Jos Moling (Van Kempen), Marcel van Kempen (Van Kempen), Bert Moser (Unica) en Jan Vliet van Zante (Van Kempen)

Met PCT en Van Kempen versterkte Unica zich met twee toonaangevende koeltechnische spelers in Nederland, met een breed scala aan klanten en een uitstekende reputatie. Beide bedrijven bedienen diverse onderdelen van de foodsector, variërend van de voedselverwerking tot transport en retail. Strengere wet- en regelgeving, de groei van internationaal voedseloverslag en de toename van extreem weer maken koeltechniek in die sector een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces. PCT en Van Kempen zijn ondergebracht in het cluster Unica Industry Solutions. Binnen dit bedrijvencluster is alle kennis van industriële technische oplossingen geconcentreerd. Koudetechniek is een krachtige aanvulling op de expertise van Unica Industry Solutions, dat met kennis van industriële automatisering, procestechnologie, werktuigbouwkunde en hardware engineering complete oplossingen voor de industriële sector verzorgt. Eerder werd dit cluster al versterkt met kennis van industriële automatisering, met de acquisities van Pro-Fa Automation (2017) en Brainpact (2019). De overnames binnen dit domein onderschrijven het belang dat Unica hecht aan industriële dienstverlening, wat een speerpunt is in de strategie.

Overnames Unica door de jaren heen

Unica hanteert een ambitieuze Mergers & Acquisitions (M&A) agenda, waarbij de komende jaren meerdere overnames verwacht worden. Het Unica-fundament en het organisatiemodel dat Unica hanteert biedt de ruimte om jaarlijks meerdere bedrijven onder te brengen in zijn netwerk. De negen bedrijvenclusters waarin Unica georganiseerd is, hebben ieder naast autonome groei ook een M&A-component in hun strategie. Doordat elk cluster in een ander competitief veld opereert, is de overnamebehoefte van Unica zeer gevarieerd. Gerichte overnames ter versterking van hun specialisme of uitbreiding van hun regionale aanwezigheid zijn voor elk cluster een speerpunt. Het verder versterken van de digitale competenties als onderdeel van de dienstverlening heeft daarbij in het bijzonder de aandacht.