Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Aandeelhouders

De samenwerking met de aandeelhouders was in 2020 onverminderd goed. Sinds 2017 heeft investeerder Triton een meerderheidsbelang, naast de familie Van Vliet die als grondlegger van het bedrijf nog als grootaandeelhouder nauw bij Unica betrokken is. In die combinatie heeft Unica de historie van een mooi Nederlands familiebedrijf met bijbehorende normen en waarden, maar profiteert het ook op talrijke gebieden van de professionele ondersteuning van het Triton-team.

De coronacrisis was voor de aandeelhouders uiteraard reden voor verscherpte aandacht voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten en besturing. De governance werd tijdelijk verscherpt, waarbij er verschillende financiële en operationele scenario‚Äôs ter tafel zijn gekomen die wekelijks werden besproken met de Raad van Commissarissen, waarin de aandeelhouders zijn vertegenwoordigd. Al binnen enkele weken bleken de aanpak en mitigatiemaatregelen voor de coronacrisis effectief en werd de besturing van de organisatie op de gebruikelijke manier voortgezet.