Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14 - Overige bedrijfskosten

Bedragen in 1.000 euro’s

2020

2019

Huisvestingskosten

7.950

7.901

Verkoopkosten

1.656

2.034

Vervoerskosten

16.189

16.738

Overige personeelskosten

6.040

6.094

Algemene kosten

13.270

11.550

 

45.105

44.316

Honoraria accountantsorganisatie

Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en de accountantsorganisatie bedragen € 372.000. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

Bedragen in 1.000 euro’s

Deloitte Accountants 2020

Deloitte netwerk 2020

Andere accountants 2020

Totaal 2020

Deloitte Accountants 2019

Deloitte netwerk 2019

Andere accountants 2019

Totaal 2019

Controle van de jaarrekening

250

0

6

256

291

0

60

351

Andere niet-controleopdrachten

0

0

97

97

0

0

0

0

Fiscale adviesdiensten

0

19

0

19

0

36

0

36

 

250

19

103

372

291

36

60

387