Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2 - Materiële vaste activa

Bedragen in 1.000 euro's

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Totaal materiële vaste activa 2020

Totaal materiële vaste activa 2019

Aanschaffingswaarde per 1 januari

5.431

32.248

37.679

32.257

Investeringen

-563

2.332

1.770

4.724

Toename als gevolg van consolidatie

27

3.980

4.007

698

Aanschaffingswaarde per 31 december

4.895

38.560

43.455

37.679

     
     

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

2.810

23.620

26.430

22.830

Afschrijvingen

440

3.248

3.689

3.136

Toename als gevolg van consolidatie

0

3.383

3.383

464

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

3.250

30.251

33.502

26.430

     
     

Boekwaarde per 31 december

1.645

8.308

9.953

11.249

Boekwaarde per 1 januari

2.621

8.628

11.249

9.427

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen 3% en 10% en voor de andere vaste bedrijfsmiddelen tussen 10% en 50%.