Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Strategie

Na een jaar van economische krimp vanwege de coronacrisis heeft de Nederlandse economie zich in 2021 nagenoeg volledig hersteld. Waar in 2020 nog sprake was van een krimp van 3,8%, bedraagt de groei van de economie in 2021 gemiddeld 3,9%. Naar verwachting zet dit herstel door in 2022, waarvoor een raming van 3,5% geldt (bron: CPB). De groeiontwikkeling in de technisch dienstverlening / bouw volgt een vergelijkbare trend, waarbij de perspectieven voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden en transformatieprojecten met een jaarlijkse groeiverwachting van 5% nog gunstiger zijn.

De sectoren waarin Unica opereert kennen twee voorname macro-economische uitdagingen: de schaarste in personeel en de knelpunten in de toeleverings- en distributieketen. De werkloosheid in Nederland is historisch laag en bedroeg in november 2021 slechts 2,7% van de beroepsbevolking (bron: CBS). Alleen aan het begin van de jaren ’70 was er sprake van een lagere werkloosheid. De krappe arbeidsmarkt blijft dan ook een van de grootste uitdagingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen en de techniek in het bijzonder, waar Unica in haar wervingsstrategie vol de aandacht op houdt.

Verder zijn de toeleverings- en distributieketen onder invloed van corona verstoord. De combinatie van globalisering van ketens, schaarste van arbeidskrachten, politieke onrust en materiaaltekorten heeft grote invloed op aanvoerketen. Chiptekorten zorgen er bijvoorbeeld voor dat in sommige sectoren de productie noodgedwongen teruggeschroefd moest worden. Ook Unica heeft te maken met langere levertijden, bijvoorbeeld van laadpalen. De gevolgen die dit heeft op de oplevering van opdrachten kunnen doorgaans in goed overleg met opdrachtgevers worden beperkt.

De exponentiële stijging van de gas- en energieprijzen hebben ook effect op veel organisaties. Door de corona- en oliecrisis lagen energieprijzen in 2020 historisch laag, maar het herstel in 2021 resulteerde in fors meer vraag, terwijl er ondertussen minder aanbod was. Nu het politieke en maatschappelijke vizier weer vol op de energietransitie is gericht zal de noodzaak voor strategische beslissingen op het gebied van duurzaamheid alleen maar toenemen. Met diepgaande kennis van de energiemarkt, verduurzamingsconcepten en financieringsmodellen kan Unica met zijn dienstverlening de onrust hierover bij klanten wegnemen en is er enorm veel potentieel om daarin verder te groeien. In het bijzonder de expertise van Hellemans Consultancy, dat de energie inkoopt voor 12% van de zakelijke markt in Nederland, geeft Unica een sterke positie om klanten bij strategische energievraagstukken te begeleiden.

Naast strategische keuzes ten behoeve van de energietransitie zal de kantooromgeving naar verwachting ook post-corona veranderen. Veel kennisorganisaties werken al bijna twee jaar voor een groot deel vanuit huis, waarbij de productiviteit en werk/privébalans over het algemeen als positief worden ervaren. Mogelijk krijgt de kantooromgeving een andere invulling met minder werkplekken en meer inspirerende ontmoetingsplekken. Met zijn dienstverlening kan Unica uiteraard uitstekend bijdragen aan het veranderen van gebouwfuncties.