Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10 – Langlopende schulden

In juni 2021 is voor een totaal van € 60 miljoen aan nieuwe financiering via Prisma Technologies BV aangetrokken. Hiervan is € 50 miljoen doorgeleend aan Unica Groep BV voor het doen van overnames. Deze lening zal niet op korte termijn worden afgelost en de rentevergoeding op de schuld is variabel en is gebaseerd op de 3 maands - Euribor, verhoogd met een rentemarge gebaseerd op de leverage ratio.

De mutatie in de langlopende schulden is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

0

0

Nieuwe leningen

50.000

0

Stand per 31 december

 

50.000

0