Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.
2021

Corona in 2021

Na een onwerkelijk jaar waarin de coronacrisis zijn intrede deed, werd ook 2021 nog altijd gekarakteriseerd door heftige maatschappelijke effecten van het coronavirus.

2021

Economische waarde

De ruime omzetgroei die Unica in de afgelopen jaren noteerde, werd ook in 2021 voortgezet. Dankzij een stijging van ruim 23% noteerde Unica in 2021 een omzet van € 663 miljoen, waar over het boekjaar 2020 een omzet van € 539 miljoen werd behaald.

2021

Prestaties per cluster

Unica bestaat uit een netwerk van meer dan 35 zelfstandige bedrijven, die zijn georganiseerd in negen bedrijvenclusters. Elk cluster heeft een focusgebied of specialiteit en kent een eigen groeistrategie.

2021

Commercie

Unica tracht in zijn orderportefeuille een goede mix te realiseren van meerjarige onderhoudsopdrachten en specifieke projectopdrachten.

2021

Aantrekkingskracht arbeidsmarkt

Grote maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie en digitalisering vragen om meer technici, maar er zijn grote tekorten aan goed opgeleid technisch personeel.

2021

Medewerkerbetrokkenheid

Maar liefst 2.000 medewerkers namen in 2021 deel aan het medewerkersonderzoek, ruim 70% van de populatie.

2021

Gezondheid

De prioriteit in de coronaprotocollen binnen Unica lag en ligt op de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.

2021

Medewerkers

Unica behoort tot de 200 grootste bedrijven van Nederland en is dan ook een omvangrijke werkgever. Ten opzichte van 2020 steeg het personeelsbestand met 16% naar 3.287 FTE (ultimo 2021). Aan het einde van 2020 had Unica 2.843 FTE in dienst.

2021

Opleiding en ontwikkeling

Ter aanvulling op het traineeship voor het aantrekken van nieuw WO- en HBO-talent, startte Unica in 2021 een young professional programma dat gericht is op het ontwikkelen van eigen medewerkers die potentie hebben om door te groeien in hun vakgebied.

2021

Veiligheid

Om ervoor te zorgen dat de veiligheidscultuur in de bouw en techniek in brede zin verbetert, heeft Unica samen met een aantal toonaangevende bouwpartijen en opdrachtgevers de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) opgezet.

2021

Maatschappelijke waarde

Met zijn dienstverlening neemt Unica een leidende positie in als een van de duurzaamste technisch dienstverleners.

2021

Maatschappelijke betrokkenheid

Ook in de maatschappelijke omgeving, zowel dichtbij als ver van huis, levert Unica met zijn kennis, capaciteit en middelen een bijdrage aan diverse initiatieven.

2021

Interne bedrijfsvoering

Als aanbieder van duurzame technische oplossingen tracht Unica ook zijn eigen vastgoed energiezuinig te beheren.

2021

Duurzaam ondernemerschap

De toekomstbestendigheid van Unica, en de samenleving als geheel, gaan hand in hand met duurzame ontwikkeling.

2021

Duurzaamheid bij klanten

De energietransitie dwingt organisaties na te denken over de keuzes die zij hebben in de aanpak en het bijbehorende beleid.

Toon meer resultaten