Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie

Om de strategische focus op innovatie te houden, blijft het Unica Innovation Center als aparte divisie een belangrijke aanjager voor vernieuwing van dienstverlening in de breedste zin van het woord. Vanuit de divisie worden innovatieve ontwikkelingen binnen de Unica-bedrijven gesignaleerd en samengebracht, maar ook met ketenpartners, klanten of andere marktpartijen zoekt het Unica Innovation Center aansluiting om tot nieuwe vormen van dienstverlening te komen.

De samenwerking met Schoonster is een goed voorbeeld van een praktijktoepassing die inmiddels operationeel is. Schoonster gaat dynamisch schoonmaken op basis van bezetting en ruimtegebruik. Dit gebeurt met behulp van data uit het dataplatform Building Insight van het Unica Innovation Center. Met de data wordt de schoonmaakroute geoptimaliseerd door gebruik te maken van algoritmes. De communicatie met de schoonmaker via een speciaal ontwikkelde app zorgt ervoor dat de schoonmaak efficiënter plaatsvindt en kosten worden gereduceerd. De toepassing wordt onder meer in de praktijk gebracht op het hoofdkantoor van Unica waar Schoonster de schoonmaak verzorgt.

De schoonmaaktoepassing is een concreet voorbeeld van de doorontwikkeling van het Building Insight platform dat in 2020 werd gelanceerd. Vanwege de uitbraak van de coronapandemie lag het accent vorig jaar op de module voor het monitoren van de luchtkwaliteit, maar inmiddels zijn er diverse andere ruimtecondities aan het platform toegevoegd waarmee nieuwe functionele toepassingen ontwikkeld worden. Het Unica Innovation Center sluit ook de monitoringdiensten voor legionella (van Unica Building Services) en energieverbruik (Unica Energy Solutions) aan op het platform.

De expertise binnen het Unica Innovation Center wordt niet alleen ingezet voor het eigen platform en toepassingen, maar staat ook ten dienste van klanten. Bij alle Unica-bedrijven is in 2021 een inventarisatie gedaan welke traditionele diensten er in aanmerking komen om te digitaliseren en met verschillende klanten zijn pilots opgezet om te bekijken waar er optimalisaties behaald kunnen worden. Zo wordt voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geëxperimenteerd met eerstelijns ondersteuning op afstand, waarbij een monteur van Unica Building Services bij storingen met behulp van virtuele toepassingen meekijkt met de huismeester. Voor FrieslandCampina is met behulp van de kennis van Unica Building Intelligence een fijnmazig sensorennetwerk opgezet voor het monitoren van de energieconsumptie in het productieproces van de zuivelcoöperatie.

Onder aansturing van de Rotterdamse vestiging van Unica Building Services wordt bij woningcorporatie Woonbron een analyse gedaan op de efficiency van Cv-ketels, waarbij door het meten van de retourstromen beoordeeld wordt of de ketels optimaal zijn afgesteld. In samenwerking met de TU/e wordt bij het Nationaal Archief onderzocht wat de optimale energiecondities zijn om archiefmateriaal en kunst zo energiezuinig mogelijk te conserveren. Met de uitkomsten van het onderzoek wil de TU/e een energiestandaard ontwikkelen voor archivering.

Ten slotte combineert de toepassing die gerealiseerd is voor BMW Dusseldorp diverse specialismen van Unica. De laad- en energie infrastructuur die het dealerbedrijf gebruikt wordt volledig geautomatiseerd zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de laadcapaciteit en er niet onnodig energie verbruikt wordt bij het laden van elektrische auto’s. De resultaten worden getoond in de showrooms van alle aangesloten dealers middels een dashboard met verduurzamingscijfers, dat gekoppeld is aan de ICT-omgeving van BMW Dusseldorp die beheerd wordt door Unica ICT Solutions.

Klanten gebruiken het Unica Innovation Center als sparringpartner, maar ook leveranciers worden gestimuleerd om nieuwe concepten te ontwikkelen om de dienstverlening in de keten te verbeteren. In 2021 hield Unica daarom voor de tweede keer een Innovation Challenge, waarbij het zijn partners uitdaagde om met inzendingen te komen voor een meer circulaire dienstverlening. Vier ideeën werden geselecteerd voor een finale-avond waarop een jury van Unica-experts de AQ Group tot winnaar uitriep. De specialist in het onderhouden, desinfecteren, inspecteren en reinigen van klimaat- en drinkwatersystemen kwam met een concept voor circulaire luchtfilters, waarbij alleen het filterdoek vervangen hoeft te worden in plaats van het gehele frame met filters. Daardoor is veel minder materiaal nodig bij het vervangen van de filters en is er dus veel minder verpakking nodig. Doordat het filterdoek in Nederland geproduceerd kan worden in plaats van in het buitenland zijn er bovendien veel minder transportbeweging nodig. Unica stelt een investeringsbudget beschikbaar om samen met AQ Group de innovatie verder uit te werken.

Binnen de reguliere bedrijfsvoering vinden ook innovatietrajecten plaats op de bestaande dienstverlening. De ‘Battery Power Supply’ oplossing van Boele Fire Protection is een fraai voorbeeld van een vernieuwing in de brandveiligheidsmarkt, waarbij verschillende producten en diensten zijn samengebracht tot een integrale brandveiligheidsoplossing. Een bijzonder onderzoekstraject waar Unica zich in 2021 bij aansloot is Delta21. Dit initiatief is een integraal plan dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast en vormt daarmee een alternatief voor dijkverhogingsprogramma’s. Delta21 moet ook als een grootschalige ‘batterij’ fungeren om elektrische energie op te slaan in de vorm van een energiemeer. Unica Datacenters levert een financiële bijdrage aan dit maatschappelijke initiatief en bekijkt als participant in het project de mogelijkheden voor ontwikkeling van een drijvend datacenter in het deltagebied, waarvan de energievoorzieningen uit het energiemeer onttrokken moet worden.

Illustratie van de BPS bestaande uit een accukast (links), een omvormer (midden) voor het voeden van de sprinklerpomp (rechts)