Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5 - Vorderingen

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Debiteuren

83.070

79.220

Voorziening voor oninbaarheid

-2.420

-2.353

 

80.650

76.867

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Overige vorderingen en overlopende activa

In de overige vorderingen is een bedrag van € 3,8 miljoen (2020: € 3,3 miljoen) opgenomen voor nog te ontvangen materiaalbonussen en een bedrag van € 1,5 miljoen (2020: € 0) voor nog te vorderen belastingen.