Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9 - Voorzieningen

Deze betreffen:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Garantieverplichtingen

6.082

4.557

Jubileumvoorziening

1.668

1.431

Voorziening voor latente belastingen

5.875

0

Overige voorzieningen

150

0

 

13.775

5.988

De voorzieningen zijn overwegend langlopend van aard.

Het verloop van de voorziening voor garantieverplichtingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

4.557

2.617

Dotatie

2.342

3.735

Onttrekking

-1.449

-1.795

Verwerving via overnames

632

0

Stand per 31 december

6.082

4.557

Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

1.431

1.368

Dotatie en onttrekking

75

63

Verwerving via overnames

98

0

Reclassificaties

64

0

Stand per 31 december

1.668

1.431

Het verloop van de voorziening voor latente belastingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

0

0

Verwerving via overnames

6.617

0

Mutatie latente belastingverplichtingen

-742

0

Stand per 31 december

5.875

0

Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2021

2020

Stand per 1 januari

0

0

Dotatie

150

0

Stand per 31 december

150

0