Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Materialiteit

Periodiek reflecteert Unica op de belangrijkste thema’s rondom duurzame verandering. Dat gebeurt vanuit het perspectief van diverse stakeholders: medewerkers, leveranciers en onderaannemers, opdrachtgevers, overheden, brancheorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, aandeelhouders en partners.

Als onderdeel van het ingezette strategisch Sustainability programma zijn deze stakeholders in het voorjaar van 2022 intensief betrokken bij een nieuwe materialiteitsanalyse, om te bepalen hoe Unica de komende jaren structureel verdere invulling kan geven aan duurzame ontwikkeling. Met behulp van een externe analyse zijn eerst de belangrijkste maatschappelijke thema’s in kaart gebracht. Vervolgens is de stakeholders gevraagd naar de onderwerpen die zij belangrijk vinden en waar Unica volgens hen grote impact op heeft (of kan hebben) om duurzame waarde te creëren. Deze onderwerpen vormen de basis van de duurzame strategie van Unica en krijgen de komende tijd een sterkere focus in de verslaggeving. De stakeholders noemen als belangrijkste thema’s voor Unica:

  1. Duurzame energie & CO2-reductie

  2. Innovatie

  3. Circulariteit

  4. Veiligheid & gezondheid

  5. Ontwikkeling & duurzame inzetbaarheid

  6. Digitalisering

  7. Ethiek & integriteit

Deze thema's hadden in meer of mindere mate al focus binnen Unica en zijn nu vertaald naar kernpijlers van Unica’s duurzame strategie: Energie & klimaat, Circulariteit & milieu, Mens & Maatschappij en Innovatie & digitalisering. Ethisch en integer handelen is daarbij als vijfde pijler het fundament. In 2023 en verder gaat Unica gericht invulling geven aan dit Sustainability Framework en de programma’s die daaraan gekoppeld zijn.

Los van het centrale beleid wordt binnen Unica op talrijke andere plaatsen duurzaam ondernemerschap toegepast. Om alle kennis, creatieve ideeën en uitvoeringscapaciteit te bundelen is een intern duurzame ondernemers netwerk opgezet, waarbij tientallen enthousiaste betrokkenen zijn aangesloten. Het opzetten van een Duurzaamheid Award is een van de initiatieven die uit dit netwerk in 2022 in de praktijk is gebracht. De verkiezing heeft enkele goede ideeën opgeleverd om de bedrijfsvoering op specifieke onderdelen verder te verduurzamen.