Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers

Aan het einde van 2021 had Unica 3.287 FTE in dienst, in 2022 steeg dat aantal met ruim 8% naar 3.555 FTE. Hiermee behoort Unica tot de 200 grootste werkgevers in Nederland.

Uitgedrukt in het aantal medewerkers biedt Unica eind 2022 werkgelegenheid aan ruim 3.700 medewerkers. Daarnaast maakt Unica gebruik van een flexibele schil van circa 185 FTE aan inleners voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.