Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energiereductie

Voortgang energieverbruik

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Absolute voortgang

140%

129%

115%

100%

Verwachting doelstelling (1,5%/jaar)

96%

97%

99%

100%

     

Energie intensiteit per omzet (GJ/euro)

179

187

205

200

Relatieve voortgang omzet

90%

94%

103%

100%

     

Energie intensiteit per fte (GJ/fte)

38

38

39

37

Relatieve voortgang FTE

102%

101%

105%

100%

De absolute voortgang geeft de ratio aan van het totaal energieverbuik (GJ) in het rapportagejaar ten opzichte van het totaal energieverbruik (GJ) in het basisjaar (2019).

Alle energiedragers zijn meegenomen in de intensiteitsberekening. De berekening omvat energieverbruiken binnen de eigen organisatie.