Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie

Het Unica Innovation Center is in de strategie van Unica een belangrijke aanjager voor vernieuwing van dienstverlening in de breedste zin van het woord. Het team opereert als een aparte divisie die de strategische focus op innovatie houdt. Het brengt de innovatiekracht binnen de Unica-bedrijven samen, betrekt ketenpartners, klanten en andere marktpartijen, maar ontwikkelt ook zelf dienstverlening die aansluit bij de traditionele activiteiten van Unica.

Een uitstekend voorbeeld waarin (nieuwe) technologie in het bedrijf wordt verankerd is het Building Insight platform, een online toepassing waarmee talrijke gebouwfuncties worden beheerd en geanalyseerd. Building Insight verzamelt data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weersystemen en apps van smartphones. Voor gebouweigenaren worden die samengebracht in overzichtelijke dashboards met real-time modellen die inspelen op te verwachten veranderingen. In 2022 zijn nieuwe modules uitgerold, waardoor nu een integraal platform beschikbaar is waarmee digitaal gebouwbeheer mogelijk is.

Naast de ontwikkeling van het eigen platform ondersteunt het Unica Innovation Center ook bij specifieke klantvraagstukken waar innovatiekracht het verschil kan maken. Zo is voor het Nationaal Archief een innovatief systeem voor klimaatbeheersing ingericht, waarbij onder de condities van strenge archiveringseisen toch verduurzaming kon plaatsvinden. Voor Fashion for Good, een initiatief in Amsterdam dat is gericht op de verduurzaming van de fashionindustrie, wordt het gebruikscomfort gemeten van het monumentale pand waarin het initiatief huist. Met die metingen worden gebouwcondities geoptimaliseerd, in lijn met de verduurzamingsambities van de organisatie. De ervaringen van gebruikers staan ook centraal in de ondersteuning van het DeLaMar. Data uit het gebouwbeheersysteem, sensoren, online ticketsales, marketingsystemen en enquêtes worden samengebracht in een integraal dashboard waarmee het Amsterdamse theater grip krijgt op de kosten en inzicht in de theaterbeleving van hun bezoekers.

In de clusters zelf is ook aandacht voor het inzetten van nieuwe technieken. Zo bracht Boele Fire Protection als eerste in Nederland een oplossing op de markt voor het beheren van sprinklerinstallaties op afstand. Door de tweewekelijkse tests niet meer op locatie te doen worden veel kosten, reisbewegingen en CO2-uitstoot bespaard. Bij het samenstellen van de dienst is de expertise van zusterbedrijven ingezet voor de realisatie van een industriële computer (PLC), de inrichting van een control room en het beveiligen van het systeem volgens de hoogste cybersecurity standaarden.

In 2023 brengt Boele Fire Protection ook een uitbreiding op de markt van de Battery Power Supply, een accu die een sprinklerpomp kan voeden. Deze in 2021 gelanceerde oplossing wordt uitgebreid met een Energie Opslag Systeem (EOS), waarin de voor de accu benodigde energie ook zelf wordt opgewekt en opgeslagen. De kennis van het cluster Unica Energy Solutions is onmisbaar bij dit innovatietraject. Slimme sparingen, een toepassing waarmee een digitaal signaal wordt afgegeven als een brandwerende component wordt doorbroken, is eveneens een innovatie van Unica in het brandveiligheidsdomein. Unica Fire Safety investeert veel in het versterken van zijn expertise en het creëren van draagvlak voor veranderingen in de branche. Het staat daarvoor regelmatig op internationale congressen, zoals het ESFN congres dat in 2022 in London werd gehouden.

Waar de innovatiekracht in het fire safety domein al op gang is gebracht, valt er in de industriële sector nog veel terrein te winnen. Zo gebruiken veel industrieel producenten maatwerk automatiseringstoepassingen die specifiek zijn ingericht op hun productieproces. Industrieel automatiseerder Pro-Fa Automation ontwikkelt een generiek platform dat als webapplicatie veel meer flexibiliteit biedt en gebruik maakt van de nieuwste IT-technieken. Ook in de koeltechniek heeft Unica met de bedrijven PCT Koudetechniek en Van Kempen Koudetechniek veel innovatiekracht. Vanuit verschillende kennisgebieden wordt onderzocht hoe warmte, als restproduct van koelsystemen, kan worden ingezet om verduurzamingsprocessen te ondersteunen.

Nadat de eerste twee edities gericht waren op productinnovaties, was de Innovation Challenge 2022 ingestoken op de arbeidsmarkt. Dit is weliswaar een minder tastbaar onderdeel van de keten, maar wel een nijpend probleem voor de sector. Daarom vroeg Unica zijn leveranciers om met innovatieve ideeën te komen om de arbeidscapaciteit van de sector te vergroten. Winnaar werd De Harde Leerschool, een stichting die een waardevol programma biedt waarbij (jong)volwassenen zonder perspectief op werk of opleiding via de rugbysport een nieuwe kans krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Er is nog veel ruimte om kandidaten door te laten stromen naar de techniek, dus Unica wil dat potentieel samen met De Harde Leerschool benutten.