Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Continue verbetering

Hoewel decentraal ondernemerschap binnen Unica de norm is, vindt er waar nuttig en nodig centrale ondersteuning plaats vanuit het Shared Service Center (SSC). Verschillende centrale verbetertrajecten worden van daaruit gecoördineerd.

Het Post Merger Integration (PMI) proces is in 2022 verfijnd en aan de hand van praktijkervaringen omgezet naar een Plan & Playbook. Daarmee is bij nieuwe acquisities een heldere leidraad beschikbaar met concrete acties, hulpmiddelen en tijdlijnen om het integratieproces te bevorderen en zo de gewenste commerciële synergievoordelen te realiseren.

In de modernisering en digitalisering van HR-processen zijn ook enkele nieuwe stappen gezet. Met de ingebruikname van een app hebben alle medewerkers via een smartphone eenvoudig toegang tot hun personeelsdossier, verlofregistraties, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere informatie in relatie tot hun dienstverband bij Unica. Vanuit het inkoopteam is het interne proces van het aanmaken van een inkooporder tot en met de betaling van de factuur onder de loep genomen en verbeterd, zodat er duidelijkere kaders zijn voor leveranciers.

De afgelopen jaren zijn flinke sprongen gemaakt bij het verbeteren van de dienstverlening. Er is ook aandacht voor het evalueren en optimaliseren van die verbeteringen. Om gereed te zijn voor verdere groei wordt de dienstverlening van het SSC de komende tijd verder geprofessionaliseerd.