Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3 - Financiële vaste activa

Niet-geconsolideerde deelnemingen

Dit betreft:

Bedragen in 1.000 euro’s

Belang %

2022

2021

UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken

50%

5

35

Combinatie vof Conradhuis

50%

3

3

Pi2M B.V. te 's-Hertogenbosch

50%

0

42

Servicepartners Midden-Holland B.V. te Bodegraven

33%

6

6

Voorst Energie B.V.

50%

66

66

  

80

152

Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

152

82

Aandeel resultaat deelnemingen waarin wordt deelgenomen

-832

26

Dividenduitkering

-30

0

Mutaties als gevolg van deconsolidatie

0

44

Desinvesteringen

-39

0

Reclassificaties

500

0

Correcties

329

0

Stand per 31 december

80

152

Gezien de korte doorlooptijd tussen balansdatum en het moment van opmaken van de jaarrekening is het niet mogelijk gebleken de definitieve jaarrekeningen van alle minderheidsdeelnemingen te verkrijgen. Derhalve zijn ten behoeve van de post deelnemingen de resultaten over het boekjaar 2022 geschat op basis van tussentijdse berichtgeving en managementinformatie.

Vorderingen op deelnemingen en overige partijen

Dit betreft een vijftal leningen waarover een rentepercentage van 2,5% - 5% in rekening wordt gebracht. Aflossingen vinden plaats in onderling overleg. Nadere zekerheden zijn niet gesteld. 

Het verloop is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Stand per 1 januari

195

25

Uitgegeven leningen

135

41

Aflossing op leningen

-25

-44

Verwerving via overnames

22

113

Mutaties als gevolg van deconsolidatie

0

60

Waardeverandering van vorderingen

-165

0

Stand per 31 december

162

195