Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energieverbruik

Aandeel hernieuwbaar

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Niet hernieuwbaar energieverbruik

135.468

123.178

110.753

96.464

Hernieuwbaar energieverbruik (NL zon/wind)

-

922

-

-

     

Type energiedrager

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Aardgasverbruik

9.773

11.254

8.988

8.525

Brandstofverbruik wagenpark - diesel

46.743

50.748

54.678

55.820

Brandstofverbruik wagenpark - benzine

60.632

46.585

36.256

20.843

Brandstofverbruik wagenpark - LPG

69

39

-

-

Propaan

-

3

-

-

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom

13.210

11.790

9.783

10.565

Elektriciteitsverbruik - groene stroom

-

922

-

-

Elektriciteitsverbruik - wagens

4.597

2.270

640

287

Warmtelevering - warmte etiket Barendrecht

445

489

408

425

Totaal energieverbruik (GJ)

135.468

124.100

110.753

96.464

De energiebeoordeling is opgesteld conform ISO 50001 §4.4.3.