Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Prestaties per cluster

De kracht van Unica huist onder meer in decentraal ondernemerschap. Unica handelt niet als een conglomeraat met centrale aansturing, maar opereert vanuit meer dan 40 zelfstandige ondernemingen die snel kunnen inspelen op gewijzigde marktomstandigheden in hun regio of specialisme. Om kennis te bundelen en integrale dienstverlening te bieden zijn de zelfstandige ondernemingen georganiseerd in negen bedrijvenclusters. Elk cluster heeft een focusgebied of specialiteit, kent een eigen groeistrategie en draagt bij aan de groeicijfers, resultaten en positie van de bedrijvengroep.

Building Projects

Opererend vanuit vier regiokantoren realiseert Unica Building Projects als regisseur alle technische installaties en systemen van een gebouw van A tot Z. Het cluster werkt samen met ketenpartners aan renovatie-, transformatie- en nieuwbouwprojecten in de utiliteit. In 2022 noteerde Unica Building Projects een omzetdaling, waar gaandeweg het jaar vanwege de toenemende stikstofcrisis rekening mee was gehouden. Daar staat een verbetering van het rendement tegenover. De projectportefeuille van Unica Building Projects was het afgelopen jaar onverminderd winstgevend ondanks de prijsstijgingen die werden ervaren binnen de supply chain.

Building Services

Met beheer en onderhoud van alle gebouwgebonden installaties zorgt het cluster Unica Building Services ervoor dat klanten over een comfortabele, duurzame, veilige en gezonde werk- en leefomgeving kunnen beschikken. De missie van het cluster om dichtbij zijn klanten te opereren, wordt in de praktijk gebracht met 17 regionaal opererende vestigingen, waarmee Unica Building Services de grootste aanbieder van technisch beheer en onderhoud in Nederland is. De omzet steeg afgelopen jaar naar ruim € 300 miljoen, een hoofdzakelijk organische groei die zijn oorsprong kent in de omvangrijke meerjarige onderhoudsportefeuille. Tevens noteert Unica Building Services over de afgelopen jaren sterk verbeterde marges. Met een divers klantportfolio van zowel grote als kleine meerjarige contracten kent het cluster uitstekende toekomstperspectieven.

Fire Safety

Het cluster Unica Fire Safety biedt een totaalpakket aan brandveiligheidsoplossingen, van actieve brandbeveiliging tot passieve brandbeveiliging. Daarmee zijn klanten optimaal beschermd tegen de risico’s van brand. Na de overname van Gerco en Applicom in 2021 combineert Unica Fire Safety kennis van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen inzake brandveiligheid. De integraliteit die Unica Fire Safety als cluster kan bieden resulteert in een sterk rendement en een omzetgroei naar bijna € 90 miljoen.

Access & Security

In het cluster Unica Access & Security is alle dienstverlening rondom toegangsverlening en beveiliging gebundeld. In 2022 werd het bedrijf EAL geacquireerd en aan het cluster toegevoegd. Daardoor kan Unica Access & Security als eerste partij in Nederland complete systemen voor toegang en beveiliging ontwikkelen, installeren, beheren en onderhouden. Het geeft een nieuwe impuls aan het marktleiderschap dat het cluster al heeft in high-end security omgevingen. Daarnaast biedt de overname nieuwe mogelijkheden om de positie in beheer en onderhoud van integrale toegangs- en beveiligingsoplossingen te verstevigen. Het cluster noteerde over 2022 een stabiele omzetgroei en rendement.

Building Intelligence

Het marktpotentieel voor smart building toepassingen wordt benut door Unica Building Intelligence, dat tot de grootste aanbieders van deze diensten in Nederland behoort. Vanuit verschillende bedrijven verzorgt Unica Building Intelligence de uniforme aansturing van alle gebouwfuncties door de integratie van alle technische installaties met intelligente gebouwautomatisering. De technologie van het Building Insight platform, dat in de afgelopen jaren werd ontwikkeld door het Unica Innovation Center, kan de komende jaren voor een verdere impuls van deze activiteiten zorgen. Ook afzonderlijk behalen de bedrijven binnen dit cluster een stabiele groei.

Energy Solutions

De turbulentie op de energiemarkt heeft in 2022 zowel positieve als negatieve invloed gehad op de activiteiten van Unica Energy Solutions. Zo maken klanten intensief gebruik van de expertise over de energiemarkt en technische energievoorzieningen die Unica Energy Solutions als kennisorganisatie in huis heeft. De in de volle breedte toegenomen aandacht voor professioneel energie-advies, inkoopstrategieën en verduurzaming geeft Unica Energy Solutions een onderscheidende positie waarbij het potentieel van serieuze dienstverlening rondom energie groter is dan ooit. De fors gestegen energieprijzen noodzaakte klanten soms wel tot het uitstellen van de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen. De energietarieven hebben ook invloed op de exploitatie in 2022 van de eigen leveringsprojecten die Unica Energy Solutions met klanten heeft afgesloten.

ICT Solutions

Als allround ICT-dienstverlener verzorgt het cluster Unica ICT Solutions de levering, implementatie en het beheer en onderhoud van ICT-omgevingen. De voor de technische dienstverlening steeds relevantere ICT-activiteiten zijn al meer dan een decennium onderdeel van het portfolio van Unica en leveren een bestendige bijdrage aan de groepsresultaten. In 2022 kreeg het cluster een nieuwe impuls met de acquisitie van Working Spirit. Dankzij de detacheringsdiensten van dit bedrijf krijgt het cluster Unica ICT Solutions de beschikking over meer IT-talent en nieuwe dienstverlening in zijn portfolio. Dat geeft nieuwe perspectieven voor verdere groei in de komende jaren.

Industry Solutions

Industriële technische dienstverlening is voor Unica een belangrijk strategisch domein, wat door het cluster Unica Industry Solutions wordt ingevuld. Met turn-key industriële totaaloplossingen voor onder andere voedingsmiddelen, chemie, farmacie, logistiek, maakindustrie en machinebouw heeft het cluster Unica Industry Solutions alle disciplines in huis die nodig zijn om te opereren in het primaire proces. Na vervijfvoudiging in de vijf voorgaande jaren is de groei in 2022 gestabiliseerd en is veel aandacht geschonken aan de integratie binnen het cluster. De industrie blijft naast de utiliteit een segment waarin Unica een sterke positie heeft, die het de komende jaren mede door gerichte acquisities verder wil uitbouwen.

Datacenters

De toenemende vraag naar de realisatie en het onderhoud van intelligente en technologisch complexe datacenters had in 2022 zijn effect op de resultaten van Unica Datacenters. De omzet in het cluster verdubbelde doordat verschillende projecten opgestart zijn en nieuwe opdrachten aan de orderportefeuille werden toegevoegd. Daarbij is ook nadrukkelijke focus op een gezond rendement, waarvan de resultaten zichtbaar zijn in de cijfers. Dankzij de gespecialiseerde kennis die Unica over het datacenter domein in huis heeft, zijn de prognoses voor verdere groei van dit cluster gunstig.