Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

20 - Belastingen 

Bedragen in 1.000 euro’s

2022

2021

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

45.725

38.662

Bij: afschrijving goodwill

12.291

9.101

Bij: beperkt aftrekbare kosten

573

597

Af: deelnemingsvrijstelling

607

-25

Af: investeringsregelingen

-95

-43

Basis belastingsberekening voor de jaarrekening

59.101

48.292

Bij: tijdelijke verschillen in waardering

5.334

2.966

Belastbaar bedrag voor belastingautoriteiten

64.435

51.258

   

Lasten vennootschapsbelasting

15.266

11.411

Effectieve druk vennootschapsbelasting

33%

30%