Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Digitaal

Digitale bedreigingen zoals ransomware, DDoS-aanvallen en phishing behoren anno 2022 tot de grootste risico's voor het bedrijfsleven. Los van reputatieschade zijn cyberaanvallen vaak een directe bedreiging voor de continuïteit van ondernemingen. Cybersecurity-risico’s hebben dan ook nadrukkelijk de aandacht in het risicomanagementbeleid van Unica. Het beleid voor informatiebeveiliging is onderdeel van de portefeuille van de nieuwe directeur QHSE, Safety & Risk en heeft daarmee een nog sterkere focus gekregen.

Unica is zich sterk bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de informatie in zijn digitale ecosysteem. Aan de hand van onder meer de normen ISO 27001 en ISO 27002 beschermt Unica die informatie tegen interne en externe bedreigingen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en schade aan de eigen organisatie en die van andere betrokkenen (zoals adviseurs, leveranciers en opdrachtgevers) waar mogelijk te voorkomen.

Voor diepgaande kennis over de digitale risico’s kan Unica terugvallen op de expertise van Unica ICT Solutions, dat als gespecialiseerd cluster zijn kennis over cybersecurity als dienstverlening biedt. In samenwerking met deze specialisten is de bewaking en monitoring van de ICT-voorzieningen voor de ICT-infrastructuur en de medewerkers van Unica in 2022 verder aangescherpt. Bewustwording over cybersecurity risico’s is cruciaal, dus ook eindgebruikers worden regelmatig geïnformeerd en getraind over informatiebeveiliging en fysieke beveiliging. Het komende jaar worden er op basis van de security roadmap meer maatregelen geïmplementeerd om de risico’s te beperken.