Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financiële ontwikkelingen

Voor het vierde achtereenvolgende jaar groeide de omzet met dubbele cijfers. De omzet over 2023 steeg naar € 843 miljoen, een toename van € 87 miljoen ten opzichte van 2022 (€ 756 miljoen). Een stijging van 11,5%.

De gecontroleerde groeistrategie die Unica nastreeft met een goede balans tussen autonome groei en groei door acquisities komt in de financiële resultaten van 2023 goed tot uitdrukking. In 2023 was ruim 75% van de omzetgroei het gevolg van autonome groei, een kwart van de omzetgroei kwam voort uit de overname van bedrijven.

De focus op rendementsverbetering resulteerde in 2023 in een EBITDA van € 103 miljoen, een stijging van 13% ten opzichte van 2022 (€ 91 miljoen). De nettowinst nam toe met 17,5% naar € 49,6 miljoen (2022: € 42,2 miljoen).

De duurzame rendementsverbetering die Unica nastreeft bleef in 2023 op peil. Het rendementspercentage is met 12% gelijk aan dat van 2022, waarmee Unica een gezonde rendementsposities behoudt die past bij bedrijven van vergelijkbare omvang. De inflatie had in 2023 wel invloed op het kostenniveau, maar door adequate kostenbeheersing en goede afspraken met onze opdrachtgevers hebben we het effect op het rendement kunnen minimaliseren.