Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkerbetrokkenheid

Het jaarlijkse onderzoek onder alle medewerkers, dat we met het onafhankelijke externe feedbackplatform van Effectory uitvoeren, werd net als vorig jaar door 72% van de medewerkers ingevuld. Het positieve sentiment over Unica als werkgever is de afgelopen jaren stabiel, wat tot uitdrukking komt in een kleine verhoging van de eNPS in 2023. Deze aanbevelingsscore geeft een indruk van het aantal ambassadeurs onder onze medewerkers.

De mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling ervaren de medewerkers als de meest positieve kracht van onze organisatie. Een inspirerende visie en duidelijke doelen worden soms nog gemist; vooral de jongere generatie in de leeftijdsgroep 25 t/m 34 jaar is kritisch over het werkgeverschap en verlangt nadrukkelijk richting en strategie vanuit de werkgever. Dit onderstreept het belang van inzetten op duidelijke visie en doelen om medewerkers te blijven boeien. In 2023 is daar onder meer opvolging aan gegeven door onze toekomstvisie verder uit te werken en te visualiseren.