Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

13 - Transacties met verbonden partijen

Unica Groep B.V. brengt rente in rekening of betaalt rente aan werkmaatschappijen voor investeringen in vaste activa en werkkapitaal. In 2023 ging het om een bedrag van € 1,1 miljoen (2022: € 1,2 miljoen).

Unica Groep B.V. heeft leningen verstrekt aan Groepsmaatschappijen met name in verband met acquisities. Op de leningen worden geen aflossingsschema’s afgesproken.

Over 2023 en 2022 zijn geen andere beloningen van huidige en voormalige bestuurders of vergoeding voor Commissarissen in rekening gebracht dan gepresenteerd onder toelichting 6 van de geconsolideerde jaarrekening.