Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Innovatie & Digitalisering

We investeren continu in duurzame innovatie. Met intelligentie maken werk-, leef- en procesomgevingen van onze klanten veilig, gezond en duurzaam.

Materiële onderwerpen

Hoofddoelstelling

Duurzame innovatie

Leiderschap in duurzame innovatie en digitalisering

Digitalisering

 
  

KPI

Resultaten 2023

# duurzame innovatie

Start trendradar

 

Professioneel innovation framework

 

Aanstelling nieuwe manager Innovation Center

 

Uitbreiding Building Insight datapropositie

  

Actiepunten voor 2024

Doelstellingen voor 2025

€ 2,3 miljoen omzet voor volledig digitale proposities

Nog te bepalen bedrag aan omzet voor volledig digitale proposities

In elk investeringsvoorstel zit een digitaliseringsvoorstel (voldoen of uitleggen)

In elk investeringsvoorstel zit een digitaliseringsvoorstel (voldoen of uitleggen)

Algemeen

Het Unica Innovation Center is in de strategie van Unica een belangrijke aanjager voor vernieuwing van dienstverlening in de breedste zin van het woord. Het team opereert als een aparte divisie die de strategische focus op innovatie houdt. Het brengt de innovatiekracht binnen de Unica-bedrijven samen en betrekt ketenpartners, klanten en andere marktpartijen. Daarnaast ontwikkelt het zelf dienstverlening die aansluit bij de traditionele activiteiten van Unica.

Innovatie is onlosmakelijk verbonden met digitalisering. Unica gelooft dat een digitale evolutie nodig is om een veilige, gezonde en duurzame toekomst te kunnen bieden aan klanten en volgende generaties. Met alleen conventionele toepassingen kunnen de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan niet worden beslecht. Innovatie en digitalisering kan daarbij een positief verschil maken. In elk investeringsvoorstel wordt daarom een digitaliseringscomponent opgenomen en de omzet uit digitale duurzame proposities wordt actief gemonitord.

Ontwikkelingen 2023

In onze eigen bedrijfsvoering krijgt de digitale evolutie ook zijn beslag. Zo worden diverse processen, zoals HR-processen, gedigitaliseerd, hebben we een digitale leeromgeving en is het verzamelen van gegevens in het kader van duurzaam ondernemerschap en ESG-rapportage gedigitaliseerd. Ook in onze dienstverlening speelt digitalisering een prominente rol. Een aansprekend voorbeeld hiervan is Building Insight, een cloud platform waarmee talrijke gebouwdata gemeten en geanalyseerd worden om het gerichte verduurzamingspotentieel in kaart te brengen. Dit volledig digitale platform is ontwikkeld door het Unica Innovation Center en is inmiddels opgenomen in het vaste portfolio van Unica.

Artificial Intelligence (AI) biedt ons eveneens kansen om onze dienstverlening te verbreden. Met behulp van machine learning kunnen we storingen en onderhoudsmomenten beter voorspellen, zodat we systemen kunnen ontwerpen en inrichten die aan de hand van data beter presteren. We hebben dit in 2023 voornamelijk toegepast bij grote koelinstallaties.

De oplossing die we hebben ontwikkeld voor het remote testen van sprinklerinstallaties werd in 2023 gecertificeerd. Een andere oplossing die we hebben geïntroduceerd zorgt ervoor dat sprinklers bij een brand niet allemaal tegelijk afgaan, maar op basis van detectie van warmte, gas en/of rook alleen op specifiek plekken in werking treden. Deze toepassing leidt tot minder waterverbruik en minder (water)schade aan gebouw en installaties. Deze innovatie is door Unica in 2023 gepatenteerd en opgeleverd bij een klant.

In 2023 is er een gestructureerd framework opgezet om duurzame innovaties te ontwikkelen op een klantgerichte en toekomstbestendige wijze. In de vorm van een trendradar kijken we naar wat er om ons heen gebeurt en welke impact wij willen maken in thema’s zoals Artificial Intelligence (AI), de energietransitie en verduurzaming. We spreken met klanten, experts, raadplegen technologische databases en testen met nieuwe digitale toepassingen. Dit is een doorlopend dynamisch proces en geeft ons inzicht in en kennis van de zaken waar voor ons kansen liggen.

Leidend in het innovatieproces is de behoefte van de klant, die centraal staat in de ontwikkeling van potentiële nieuwe oplossingen. In de proposities die daaruit voortkomen zijn doorgaans meerdere expertises vanuit Unica nodig om de behoefte in te vullen. De combinatie van innovatie en digitalisering resulteert zo in nieuwe concepten om maatschappelijke uitdagingen op een andere manier te benaderen.

Verdere verankering van de pijler Innovatie & Digitalisering in onze ESG-strategie en (in)directe aansluiting bij de CSRD-vereisten staat tot slot hoog op de agenda voor 2024.