Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Financieel

Het optimaliseren van zijn juridische, fiscale en operationele structuur heeft continu de aandacht van Unica. Vanaf 2023 is de verwerking van cijfers van de individuele bedrijven gestandaardiseerd via een erkende Corporate Performance Management (CPM) oplossing. Met de overstap naar boekhoudstandaarden volgens International Financial Reporting Standards (IFRS) is in 2023 de financiële sturing en transparantie binnen Unica verder aangescherpt. Om deze overstap te begeleiden en permanent binnen de financiële aansturing van Unica te verankeren is de organisatie versterkt met ervaren medewerkers en managers op dit gebied. Voor de initiële inrichting van IFRS is gebruik gemaakt van een gerenommeerde partner die ons in nauwe samenwerking met de groepsauditeur heeft geholpen met het opstellen van position papers waarin de visie en uitgangspunten van Unica op de meest relevante IFRS-boekhoudstandaarden zijn beschreven. 

De financiële resultaten worden elke maand uitgebreid besproken met elk cluster om eventuele problemen snel aan te pakken. Door een consistente evaluatie van de financiële prestaties in een financieel dashboard krijgen we een goed en actueel beeld van de algehele financiële gezondheid van Unica. Indien nodig kunnen we de kasstroom van andere bedrijven binnen de groep gebruiken om de liquiditeit van elk bedrijf te waarborgen. Als er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, kunnen we gebruikmaken van leningsfaciliteiten van de bank om tijdelijke tekorten op te vangen. 

Om een goede werkkapitaalpositie te behouden wordt actief debiteurbeheer ingezet. Daarnaast draagt het inzetten van leasecontracten voor verschillende investeringscomponenten bij aan een stabiele en sterke werkkapitaalpositie. Door de oplopende rentes zijn de renterisico‚Äôs in de afgelopen jaren toegenomen. Voor ons bedrijf zijn de rentetarieven deels vastgezet door middel van een rentederivaat om de risico's op verdere verhogingen te mitigeren. 

Voor het aantrekken van meerjarige financiering maakt Unica gebruik van externe expertise, waarbij primair de deskundigheid van grootaandeelhouder Triton met betrekking tot de financiële markt wordt benut. 

Kredietrisico’s worden beperkt doordat in voorkomende gevallen uitstaande vorderingen zijn verzekerd bij een kredietverzekeringsmaatschappij.