Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Circulaire samenwerking

Het circulaire model is in de techniek nog geen gemeengoed. Hergebruik van materiaal wordt soms als een risico op mankementen beschouwd, waardoor het in bepaalde gevallen zelfs een duurdere oplossing is. De veilige keuze is dan ook vaak om toch nieuwe producten te gebruiken waarmee weer grondstoffen worden onttrokken aan het milieu.

De kansen om circulaire impact te maken zitten daarom vooral in samenwerking vanuit het hele ecosysteem. De omslag zit in de bundeling van kennis en krachten van adviseurs, producenten, bouwkundigen, groothandels, technisch dienstverleners, brancheorganisaties en overheden in de vorm van stimulerende wet- en regelgeving. De meeste impact valt te verwachten vanuit producenten die de technologie ontwikkelen en waar steeds meer toepassing van betrouwbare circulaire materialen plaatsvindt. De groothandel kan bijdragen in de vorm van klimaatneutrale distributie.