Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Sociaal ondernemerschap

Unica zet zich actief in om werkgelegenheid te bieden voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Ons grootste bedrijvencluster, dat ruim 40% van onze arbeidscapaciteit vertegenwoordigd, is gecertificeerd volgens trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Die kwalificatie is het afgelopen jaar behouden, met een ruimschoots hogere score ten opzichte van de vorige beoordeling. De PSO is een meetinstrument en kwaliteitskeurmerk waarmee organisaties hun bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen in hun eigen bedrijfsvoering en in hun keten kunnen evalueren. De her-certificering laat zien dat onze inspanningen op het gebied van sociaal ondernemen tot aantoonbaar resultaat leiden. Met het integreren van social return KPI’s in ons HR-administratiesysteem zorgen we voor verdere borging van ons beleid van sociaal ondernemerschap.