Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12 - Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzet belasting met de moedermaatschappij Penta Technologies B.V. en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting en de omzet belasting van de fiscale eenheid als geheel.

De rechtspersoon is direct en indirect in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofd hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma.

Een consortium van banken hebben aan de moedermaatschappij Penta Technologies B.V. danwel rechtstreeks aan een groepsmaatschappij leningen, kredietfaciliteiten en garanties verstrekt. In verband hiermee heeft de Groep en haar groepsmaatschappijen vorderingen, voorraden en inventaris verpand.