Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kerncijfers

843 mln.

Omzet

103 mln.

EBITDA

12,3 %

EBITDA marge

30 %

Solvabiliteit

45

Bedrijven

3.977

Werknemers

19,7

eNPS

5,4 %

Ziekteverzuim

Vijf jaar Unica Groep

Bedragen in 1.000 euro’s

2023
(IFRS)

2022
(IFRS)

 

1/1 2022
(IFRS)

31/12 2021
(NL-GAAP)

 

2022
(NL-GAAP)

2021
(NL-GAAP)

2020
(NL-GAAP)

2019
(NL-GAAP)

Winst- en verliesrekening

          

Netto omzet

843.327

756.207

 

n.v.t.

663.155

 

758.147

663.155

538.946

483.426

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

103.421

91.719

 

n.v.t.

56.434

 

72.909

56.434

41.234

38.265

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen immateriële vaste activa (EBITA)

77.497

68.457

 

n.v.t.

52.533

 

68.686

52.533

37.545

35.129

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen immateriële vaste activa (EBIT)

69.495

60.277

 

n.v.t.

39.428

 

48.072

39.428

31.434

30.077

Resultaat voor belastingen (EBT)

66.482

57.480

 

n.v.t.

38.662

 

45.725

38.662

30.922

29.982

Nettowinst

49.623

42.214

 

n.v.t.

26.813

 

30.275

26.813

21.485

21.249

Cashflow (nettowinst plus afschrijvingen)

83.549

73.656

 

n.v.t.

43.819

 

55.112

43.819

31.286

29.438

Balans

          

Immateriële vaste activa

170.853

150.936

 

130.105

130.105

 

138.775

130.105

54.257

36.661

Materiële vaste activa

88.165

79.823

 

77.738

10.388

 

12.072

10.388

9.953

11.249

Financiële vaste activa

240

72

 

114

347

 

242

347

107

153

Totaal vaste activa

259.258

230.811

 

208.152

140.840

 

151.089

140.840

64.316

48.063

Voorraden

9.835

7.453

 

5.608

5.608

 

7.453

5.608

3.262

1.966

Vorderingen

240.000

240.197

 

177.979

94.688

 

124.471

94.688

91.867

121.063

Liquide middelen

60.252

73.042

 

53.815

53.905

 

73.198

53.905

57.964

14.289

Totaal vlottende activa

310.087

320.692

 

237.402

154.201

 

205.122

154.201

153.094

137.318

Totaal activa

569.345

551.503

 

445.554

295.041

 

356.211

295.041

217.410

185.381

           

Aandelenkapitaal

10.000

10.000

 

10.000

10.000

 

10.000

10.000

10.000

10.000

Reserves

160.912

110.765

 

68.261

88.680

 

118.955

88.680

61.866

79.910

Aandeel van rechtspersoon in groepsvermogen

170.912

120.765

 

78.261

98.680

 

128.955

98.680

71.866

89.910

Aandeel derden in groepsvermogen

93

0

 

0

668

 

515

668

551

107

Voorzieningen [*]

14.173

15.166

 

13.775

13.775

 

15.135

13.775

5.988

3.985

Langlopende schulden

88.130

118.718

 

98.874

50.000

 

64.213

50.000

0

0

Kortlopende schulden

296.037

304.634

 

254.645

131.918

 

147.393

131.918

139.005

91.379

Totaal passiva

569.345

551.503

 

445.554

295.041

 

356.211

295.041

217.410

185.381

Liquiditeits- en solvabiliteitsratio's

          

Current ratio

1,02

1,03

 

n.v.t.

1,17

 

1,39

1,17

1,10

1,50

Solvabiliteit

30,0%

21,9%

 

n.v.t.

33,4%

 

35,1%

33,4%

33,1%

48,5%

Rendementsratio's [**]

          

EBT-marge

7,9%

7,6%

 

n.v.t.

5,8%

 

6,0%

5,8%

5,7%

6,2%

EBITA-marge

9,2%

9,1%

 

n.v.t.

7,9%

 

9,1%

7,9%

7,0%

7,3%

EBITDA-marge

12,3%

12,1%

 

n.v.t.

8,5%

 

9,6%

8,5%

7,7%

7,9%

Rendement eigen vermogen

29,0%

35,0%

 

n.v.t.

27,2%

 

42,7%

27,2%

29,9%

23,6%

Investeringen

          

Investeringen materiële vaste activa

15.150

27.544

 

n.v.t.

3.313

 

6.086

3.313

1.770

4.724

Investeringen immateriële vaste activa

23.008

29.440

 

n.v.t.

88.953

 

29.534

88.953

23.707

7.833

Aantal FTE einde boekjaar

3.778

3.555

 

n.v.t.

3.287

 

3.555

3.287

2.843

2.590

Ziekteverzuim

5,4%

6,3%

 

n.v.t.

5,1%

 

6,3%

5,1%

5,2%

5,3%

(*) Voorzieningen zijn onder IFRS gepresenteerd onder langlopende en kortlopende schulden, maar zijn voor consistentie in dit overzicht apart gepresenteerd.
(**) Rendementsratio's berekend op basis van netto omzet.
Voor definities van de financiële instrumenten verwijzen wij u naar de
begrippenlijst.