Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers en arbeidsmarkt

Eind 2023 had Unica 3.778 FTE’s, een stijging van ruim 6% ten opzichte van 2022 (3.555 FTE). Daarnaast maken we gebruik van een flexibele schil van circa 200 FTE aan inleners voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Unica behoort daarmee tot de 200 grootste werkgevers van Nederland.

Ook in 2023 hadden we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks de inmiddels structurele schaarste in de technische sector zijn we in grote lijnen nog altijd in staat goed gekwalificeerde mensen aan te trekken. Niet alleen omdat we een van de grootste werkgevers zijn, maar vooral omdat kandidaten ons aantrekkelijk vinden vanwege de rol die wij in de energietransitie en de verduurzaming van Nederland spelen. Medewerkers willen bij een bedrijf werken dat ertoe doet en Unica kan met zijn diensten een rol spelen in maatschappelijke thema’s die veel kandidaten belangrijk vinden. Door ons brede palet aan diensten bieden we hun bovendien veel doorgroeimogelijkheden. Medewerkers die zich buiten hun huidige functie willen ontwikkelen of naar een andere functie willen overstappen kunnen we daardoor vaak voor onze organisatie behouden. Verder zal digitalisering moeten bijdragen aan het oplossen van de aanhoudende krapte, door werk beter en gemakkelijker in te richten en de werkdruk te verminderen.