Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7 - Kosten materialen en voorraden

Grondslagen

De voorraden van de Groep worden gewaardeerd tegen kostprijs of opbrengstwaarde ("NRV") indien deze lager is. De kosten van ingekochte voorraad worden bepaald na aftrek van kortingen en kortingen. De NRV wordt geschat als de verkoopprijs in het kader van de normale bedrijfsvoering minus de geschatte kosten van voltooiing en kosten die nodig zijn om de verkoop tot stand te brengen. Bij het bepalen van de NRV houdt de Groep rekening met factoren zoals de condities van de voorraad in alle business units, markttrends, vraagprognoses en risico's zoals veroudering of mogelijke technologische redundantie.

De voorraadwaardering is als volgt weer te geven:

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Voorraden (bruto)

11.782

8.101

6.047

Min: Voorziening voor incourantheid

-1.948

-648

-439

Voorraden (netto)

9.835

7.453

5.608

In 2023 is een last van € 198 miljoen (2022: € 191 miljoen) verantwoord voor grond- en hulpstoffen.