Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Maatschappelijke betrokkenheid

De Unica Foundation is 15 jaar geleden ontstaan vanuit onze organisatie op initiatief van een van onze medewerkers. De stichting opereert zelfstandig en kent in Unica zijn belangrijkste donateur. In de loop der jaren hebben ook talrijke andere partijen zich als begunstiger verbonden. De Unica Foundation steunt hulpprojecten in ontwikkelingslanden door haar kennis en kunde op het gebied van (duurzame) techniek op een structurele en duurzame wijze te delen met de lokale bevolking. De stichting heeft al bijna 100 projecten gerealiseerd in Nepal en heeft daarmee meer dan 60.000 mensen geholpen.

Verschillende collega’s van onze organisatie zetten zich als vrijwilliger in voor fondsenwerving voor de Unica Foundation. Zo organiseerde dit team in 2023 een landelijke sportdag, waar collega’s van alle bedrijven aan konden deelnemen en waarbij de sponsorkosten ten gunste kwamen van de activiteiten van de stichting. Op het trainingscomplex van voetbalclub Vitesse op Papendal (Arnhem) kwamen tientallen collega’s deze zomer samen voor een hardloopwedstrijd, mountainbike tocht of voetbaltoernooi. De opbrengst van de dag is besteed aan het project E4Wash. In samenwerking met Renewable World zorgt de Unica Foundation ervoor dat er in 5 afgelegen dorpen in Nepal, met in totaal 1.500 inwoners, watervoorzieningen en sanitair worden gerealiseerd en de inwoners opgeleid worden in landbouwtoepassingen en het op orde houden van de hygiëne.

Maatschappelijke betrokkenheid toont Unica ook in de lokale gemeenschap waarin het actief is. Elk bedrijf ondersteunt maatschappelijke initiatieven, variërend van sportverenigingen, cultuurinstellingen, onderwijsdagen tot onderzoeksprojecten. De belofte om altijd dichtbij klanten te opereren, tonen onze bedrijven dus ook in de directe omgeving. Op beperkte schaal ondersteunt Unica eveneens landelijke doelen. Zo zijn we sinds 2022 partner van Het Nationale Park De Hoge Veluwe, dat de donaties van ons en andere partners inzet voor natuurprojecten gericht op het behouden en herstellen van de flora en fauna. Eind 2023 hebben we een partnerschap gesloten met de Nederlandse Brandwonden Stichting. Die samenwerking heeft als doel een brandveilige werk- en leefomgeving te bevorderen, met aandacht voor het voorkomen van brandwonden en het minimaliseren van het leed bij brandwondenpatiënten.