Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

GRI-overzicht

Unica wil niet alleen transparant zijn over zijn economische prestaties, maar ook rapporteren over zijn ecologische prestaties en maatschappelijke inspanningen voor de samenleving. Hiervoor zijn de GRI 1: Foundation 2021 referentiestandaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) als aanknopingspunt gebruikt. Deze standaarden zijn eind 2022 gepubliceerd.

Het streven is om de effecten te rapporteren van alle organisaties die onderdeel zijn van het eigen Unica netwerk van bedrijven. Van enkele recent toegetreden bedrijven zijn de gegevens nog niet opgenomen in deze rapportage. Deelnemingen en samenwerkingsverbanden maken geen onderdeel uit van de maatschappelijke verslaglegging.

Er is geen externe assurance uitgevoerd op het GRI-overzicht dat in deze bijlage is opgenomen. De gerapporteerde gegevens zijn beoordeeld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur.