Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ethiek & Integriteit

We nemen verantwoordelijkheid in duurzame verandering en verwachten dit ook van onze stakeholders. Samen zorgen we voor een positieve impact op mens, milieu en maatschappij.

Materiële onderwerpen

Hoofddoelstelling

Leiderschap en cultuur

Verantwoord ondernemen door duurzame en transparante verandering

Bestuur en controle

 

Benchmarks/beoordelingen voor duurzaamheid

 
  

KPI

Resultaten 2023

% deelname aan e-learning

E-learnings in ontwikkeling voor anti-omkoping, corruptie, mededingingsrecht, vertrouwelijkheid

Ecovadis score

Ecovadis Bronzen beoordeling behaald

 

Meldregelingen aangepast op nieuwe wetgeving

 

Een abstracte risicoanalyse uitgevoerd met Integrity Next

 

CoSS aangepast aan internationale richtlijn

  

Actiepunten voor 2024

Doelstellingen voor 2025

E-learnings lanceren

E-learnings gevolgd door alle medewerkers (100%) die met het onderwerp te maken hebben EcoVadis Gold beoordeling

E-learnings gevolgd door 60% van de medewerkers die met het onderwerp te maken hebben

Compliant CSRD en EU Taxonomy

EcoVadis Silver beoordeling

Inkoopbeleid verstevigen volgens nieuwe OESO-richtlijnen

  

Risico’s

Mitigerende acties

Laag responsniveau op e-learnings

Activatiecampagne

Medewerkers zijn niet bekend met meldregelingen

Aandacht op alle managementbijeenkomsten

Geen of onvoldoende response op supplier assessments

 

Geen of onvoldoende response op impact assessments

 

Algemeen

Ethisch en integer handelen zijn voor Unica het fundament van zijn duurzame strategie.

Ontwikkelingen 2023