Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Waardecreatiemodel

Als een van de grootste technisch dienstverleners van Nederland is Unica een belangrijke speler in de ontwikkeling van oplossingen die bijdragen aan verdere verduurzaming van onze samenleving. Dit is een voorwaarde voor een schonere werk- en leefomgeving. Met bijna 4.000 medewerkers werken we aan een veilige, gezonde en duurzame toekomst voor onze klanten en volgende generaties. In het waardecreatiemodel hieronder laten we zien welke kapitalen we aanwenden en hoe we daarmee waarde creëren voor mens, milieu en maatschappij.