Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opleiding, prestatie en loopbaanontwikkeling

Deelnemers

2023 (*)

2022

Persoonlijke effectiviteit

936

116

Management

1.149

98

Klant en Commercie

139

59

Projectmanagement

1.468

76

Vakopleidingen

2.957

2.351

Digitale vaardigheden

881

N/A

Totaal

7.530

2.700

Er wordt gemiddeld 26 uur per medewerker per jaar besteed aan opleidingen (2022: 24 uur).
Er is geen onderverdeling naar medewerkercategorie gehanteerd.

95% van de medewerkers wordt regelmatig ingelicht over prestatie- en loopbaanontwikkeling.
25% van de medewerkers heeft een persoonlijk opleidingsplan.

* samenvoeging van klassikaal gevolgde opleidingen en via leeromgeving Studica gevolgde digitale leerinterventies (livegang januari 2023)