Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Emissies

 

2023

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Type emissiestroom scope 1

     

Aardgasverbruik

639

682

670

535

509

Brandstofverbruik wagenpark - diesel

4.742

4.943

4.670

5.032

5.211

Brandstofverbruik wagenpark - benzine

6.215

5.246

3.940

3.067

1.826

Brandstofverbruik wagenpark - LPG

1

4

2

-

-

Propaan

0

-

-

-

-

Totaal scope 1 (ton CO2e)

11.597

10.875

9.283

8.633

7.546

Type emissiestroom scope 2

     

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom

2.521

2.522

2.453

2.143

2.642

Elektriciteitsverbruik - GVO's NL wind/zon

-3.438

-

-

-

-

Elektriciteitsverbruik - groene stroom

-

-

-

-

-

Elektriciteitsverbruik - opwek zonnepanelen

0

-

-

-

-

Elektriciteitsverbruik - teruglevering zonnepanelen

0

-

-

-

-

Elektriciteitsverbruik - wagens

917

692

351

99

52

Warmtelevering - warmte etiket Barendrecht

36

36

39

26

23

Totaal scope 2 (ton CO2e)

36

3.250

2.843

2.268

2.717

Type emissiestroom business travel

     

Zakelijk vervoer - gedeclareerde kilometers

542

546

422

471

875

Zakelijk vervoer - openbaar vervoer

15

8

1

1

3

Vliegreizen <700 km

5

3

1

-

10

Vliegreizen 700-2500 km

10

1

1

-

6

Vliegreizen >2500 km

40

-

-

4

-

Totaal business travel (ton CO2e)

613

557

424

477

893

Totale emissies (ton CO2e)

12.245

14.682

12.550

11.378

11.156

      

Type emissiestroom woon-werk

2023

2022

2.021

2.020

2019
(basisjaar)

Woon-werk verkeer

807

742

602

560

678

Totaal woon-werk (ton CO2e)

807

742

602

560

678

Als onderdeel van de voorbereidingen op de CO2 Prestatieladder certificering zijn de energie- en CO2 inventarissen herberekend, zodat de prestaties met terugwerkende kracht op uniforme wijze zijn berekend. Het referentiejaar is vastgesteld op 2019, het laatste volledige jaar zonder invloed van de pandemie. 

De “organizational boundary” is opgesteld volgens de eisen van Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard:2004, hoofdstuk 3, zoals beschreven in Handboek CO2-Prestatieladder 3.1, hoofdstuk 4. De operationele beheersbenadering is hierbij toegepast.

De CO2-emissie-inventaris rapportage is opgesteld volgens de eisen uit ISO 14064-1, paragraaf 9.3.1.

De emissiefactoren zijn gebaseerd op www.co2emissiefactoren.nl.

Emissie intensiteit en voortgang

 

2023

2022

2021

2020

2019
(basisjaar)

Absolute voortgang

110%

132%

112%

102%

100%

Verwachte voortgang (gerelateerd aan omzet en fte)

70%

85%

90%

95%

100%

Behaalde omzet

843.327

756.207

663.155

538.946

483.426

Emissies per omzet (ton CO2e/euro)

14,5

19,4

18,9

21,1

23,1

Relatieve voortgang gerelateerd aan omzet

63%

84%

82%

91%

100%

Aantal FTE

3.778

3.555

3.287

2.843

2.590

Emissies per FTE (ton CO2e/FTE)

3,2

4,1

3,8

4,0

4,3

Relatieve voortgang medewerkers

75%

96%

89%

93%

100%

Scope 1, 2 en business travel zijn meegenomen in de intensiteitsberekening, conform de eisen van de CO2 Prestatieladder niveau 3.