Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

12 - Geldmiddelen en kasequivalenten

Geldmiddelen en kasequivalenten worden aangehouden om aan kortlopende kasverplichtingen te voldoen en niet voor beleggings- of andere doeleinden. Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit liquide middelen bij de bank en voorhanden en zeer liquide beleggingen die gemakkelijk kunnen worden omgezet in bekende hoeveelheden contanten, die slechts aan een onbeduidend risico op waardeveranderingen onderhevig zijn en een oorspronkelijke looptijd hebben van minder dan drie maanden. 

Per 31 december 2023 is een totaalbedrag van € 5,0 miljoen (2022: € 5,1 miljoen) gecommitteerd aan joint operations, joint ventures en g-rekeningen en staat daarom niet vrij ter beschikking van de Groep

 De gedetailleerde uitsplitsing van geldmiddelen en kasequivalenten is als volgt (in € 1.000):

Bedragen in 1.000 euro’s

31/12
2023

31/12
2022

1/1
2022

Vrij opneembare liquide middelen bij banken

55.177

67.992

51.959

Niet vrij opneembare liquide middelen bij banken

5.038

4.958

1.831

Contant geld

37

92

27

Totaal liquide middelen

60.252

73.042

53.817