Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Mens & Maatschappij


We bouwen samen aan een sterke veiligheidsstructuur, investeren in onze mensen, diversiteit in onze teams en we interesseren nieuw talent voor een loopbaan in de techniek.

Materiële onderwerpen

Hoofddoelstelling

Veiligheid

Eersteklas werkgever

Duurzame inzetbaarheid & ontwikkeling

Sterke veiligheidscultuur

Diversiteit en Inclusie

Duurzame inzetbaarheid & ontwikkeling

Sociaal ondernemerschap

Diverse en inclusieve teams

Maatschappelijke betrokkenheid

 
  

KPI

Resultaten 2023

#ongevallen

Veiligheidscultuurladder niveau 3 bereikt (xx% van de bedrijven)

# deelname Studica trainingen

Studica trainingen 'Arbowet' ontwikkeld

man:vrouw Unica / man:vrouw management

Leerplatform 'Studica' gelanceerd

% deelname PMO

Bestuur aangesteld voor Unique diversiteitsplatform

% FTE social return

Prestatieladder Sociaal Ondernemerschap Niveau 2 bereikt (Installatietechniek b.v.)

% leveranciersbeoordelingen

Social Return KPI's geïntegreerd in HR-administratiesysteem

  

Actiepunten voor 2024

Doelstellingen voor 2025

Aantal vrouwen op managementposities (n1 t/m n4) vergroten naar 19%

20% van management is vrouw

Ongevallenfrequentie index (lf) cijfer <5

Ambitie van nul ongevallen met verzuim

Inrichten SROI loket, incl. targets vaststellen voor clusterdirectie om aan 2025 doelstelling te voldoen

Ongevallenfrequentie index (lf) cijfer <5

Doorontwikkeling online leerplatform met decentrale trainingen en loopbaanpaden

2% FTE social return ten opzichte van totaal

Interne en externe bekendheid diversiteitsplatform vergroten

 

Bevindingen en aanbevelingen PMO implementeren

 

Wervingsinspanningen versterken met nieuwe Werken bij website

 
  

Risico’s

Mitigerende acties

Focus en betrokkenheid business

Escalatie via contractmanagers

Social return doelen in commerciële trajecten

 

Algemeen

Unica wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor technische en niet-technische medewerkers en hun brede scala aan talenten inzetten. We zijn professionals met het DNA van een familiebedrijf, waarbij we veel aandacht hebben voor de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en collega’s. We hebben oog voor de lange termijn en investeren in onze mensen en zijn betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Ontwikkelingen 2023