Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Duurzame inzetbaarheid

Ondanks de groei in de afgelopen jaren koestert Unica het karakter van het familiebedrijf met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van zijn medewerkers. Dat betekent dat we het belangrijk vinden dat onze medewerkers hun werk met plezier doen en zowel fysiek als mentaal duurzaam inzetbaar zijn. Ons ziekteverzuim is daarvoor de beste indicator en laat een dalende trend zien. We hebben een vitaliteitsprogramma dat zich met name richt op preventie. Het programma besteedt onder meer aandacht aan ontwikkeling, gezondheid en vitaliteit. We geven tips, activeren en stimuleren medewerkers om te investeren in hun zakelijke en persoonlijke gezondheid en bieden bijvoorbeeld budgetcoaches aan vanuit de wetenschap dat financiële zorgen kunnen leiden tot verzuim.

Ook het PMO-onderzoek (Preventief Medisch Onderzoek) dat in 2023 weer geïntroduceerd is, maakt onderdeel uit van ons preventiebeleid. We bieden dit elke drie jaar aan alle medewerkers aan. We doen dat heel laagdrempelig door middel van online vragenlijsten, die medewerkers desgewenst kunnen laten opvolgen door een fysiek onderzoek in de buurt van onze vestigingen. Door deze vrijblijvende en uiteraard vertrouwelijke ‘APK van de gezondheid’ te koppelen aan het dagelijkse werk kunnen medewerkers duurzaam aan de slag met hun gezondheid.