Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3 - Niet-geconsolideerde deelnemingen

De deelnemingen in groepsmaatschappijen hebben betrekking op de rechtstreekse of middellijke belangen in Groepsmaatschappijen zoals opgenomen in toelichting 1 van de geconsolideerde jaarrekening. Waardering heeft plaatsgevonden via de vermogensmutatiemethode.

Het verloop van de niet-geconsolideerde deelnemingen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

78

108

Aandeel in resultaat

0

-829

Ontvangen dividend

0

-30

Reclassificatie

0

500

Correcties

0

329

Stand per 31 december

78

78