Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energieverbruik

Aandeel hernieuwbaar (GJ)

2023

2022

2021

2020

2019

Niet hernieuwbaar energieverbruik

134.332

148.723

127.271

114.845

100.556

Hernieuwbaar energieverbruik (NL zon/wind)

28.436

-

922

-

-

      

Type energiedrager (GJ)

2023

2022

2021

2020

2019

Aardgasverbruik

9.727

10.347

11.254

8.988

8.525

Brandstofverbruik wagenpark - diesel

51.628

53.718

50.748

54.678

55.820

Brandstofverbruik wagenpark - benzine

72.520

62.023

46.585

36.256

20.843

Brandstofverbruik wagenpark - LPG

9

69

39

-

-

Propaan

-

-

3

-

-

Elektriciteitsverbruik - grijze stroom

-

22.122

18.153

14.515

14.944

Elektriciteitsverbruik - groene stroom

27.142

-

922

-

-

Elektriciteitsverbruik - wagens

1.294

-

-

-

-

Warmtelevering - warmte etiket Barendrecht

447

445

489

408

425

Totaal energieverbruik (GJ)

162.768

148.723

128.193

114.845

100.556

De energiebeoordeling is opgesteld conform ISO 50001 §4.4.3.