Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ontwikkelingen per cluster

De marktbenadering van Unica is georganiseerd in negen clusters. Elk cluster heeft een focusgebied of specialiteit, draagt bij aan de groei en versterking van de positie van Unica en is een toonaangevende speler in de betreffende markt. Door deze structuur kunnen we snel inspelen op gewijzigde marktomstandigheden, blijft er aandacht voor innovatie en behoudt elk cluster zijn onderscheidend vermogen om de juiste specialisten aan te trekken.

Building Projects

Unica Building Projects regisseert en coördineert complete technologische oplossingen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten. Hiervoor heeft Unica Building Projects eigen specialisten en vakmensen in dienst, die een project van A tot Z kunnen begeleiden; van ontwerp, engineering, projectmanagement, productie en prefabricatie tot de installatie en inbedrijfstelling. Daarnaast kan Unica Building Projects de regierol invullen om passende energievoorzieningen in elk projectstadium te verzorgen.  

De ontwikkelingen met betrekking tot stikstofbeperkingen hebben maar een beperkte weerslag op onze activiteiten. De focus ligt al geruime tijd op transformatie- en renovatieprojecten, waar Unica Building Projects in gespecialiseerd is. Onze kennis en ervaring op dit vlak zetten we in als integrale propositie om klanten optimaal te helpen bij verschillende verduurzamingsuitdagingen. Daarnaast zijn we voorloper op het gebied van BIM (Building Information Modeling), een onmisbare tool om gebouwinformatie te analyseren, visualiseren, beheren en uit te wisselen. In samenwerking met BIM4ALL is in 2023 een leertraject voor medewerkers ontwikkeld, zodat we ook digitaal nog beter samenwerken, kennis benutten en groeien.

Building Services

Unica Building Services verbetert de werk- en leefomgeving door gebouwen effectief te beheren en te onderhouden. Klanten en de gebruikers van deze gebouwen zijn daarmee verzekerd van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, volgens de nieuwste bewezen technologie en de meest recente overheidsstandaarden.

Met een vestigingsnetwerk door heel Nederland zijn de activiteiten van Unica Building Services naar geografisch werkgebied georganiseerd. Dankzij de overname van Breedveld & Schröder en Hermans Elektra kreeg het in 2023 een 18e vestiging in Almere, van waaruit klanten in Midden-Nederland nog beter bediend kunnen worden.

Fire Safety

Met gecertificeerde brandveiligheidsoplossingen zorgt het cluster Unica Fire Safety voor optimale brandveiligheid gedurende de volledige levenscyclus van brandveiligheidsvoorzieningen. We bieden integrale brandveiligheidsoplossingen vanuit de specialismen blusinstallaties, branddetectie en ontruiming, pompsets en watervoorzieningen en bouwkundige brandveiligheid. Zo willen we op duurzame en innovatieve wijze een brandveilige leef- en werkomgeving realiseren.

Een bijzondere mijlpaal in 2023 was de officiële certificering van het Fire Vision Sprinkler, een oplossing waarmee tweewekelijkse sprinklerinstallatietests op afstand uitgevoerd kunnen worden. Certificeringsinstantie KIWA bevestigde daarmee dat de oplossing voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. Met de toepassing worden klanten op duurzame wijze ondersteund bij het periodiek beheer en testen van sprinklerinstallaties, doordat ze 24/7 digitaal inzicht krijgen in de staat van hun installatie. Bovendien wordt er een forse besparing in CO2-uitstoot gerealiseerd omdat er minder reisbewegingen nodig zijn.

Access & Security

Unica Access & Security ontwikkelt, installeert, beheert en onderhoudt complete systemen op het gebied van toegang en beveiliging, zodat medewerkers en bezoekers onbezorgd kunnen werken. Het cluster is gespecialiseerd in het beantwoorden van complexe toegangsverlening en beveiligingsvraagstukken met oplossingen die slim, intelligent en duurzaam zijn. Daarin zoeken we altijd naar de juiste balans tussen beveiliging, veiligheid en gastvrijheid. Hierdoor houden organisaties, ongeacht hun omvang, grip op het toegangsbeleid zonder de dagelijkse processen te verstoren.

Het cluster is een goed voorbeeld van de kansen van die digitalisering en remote dienstverlening bieden. In 2023 zijn met het cluster Access & Security cluster de eerste stappen in het buitenland gezet, met als ambitie om deze vorm van dienstverlening naar verschillende landen binnen Europa uit te breiden.

Building Intelligence

Unica Building Intelligence integreert alle technische installaties in een gebouw met behulp van intelligente gebouwautomatisering. De monitoring, uniforme presentatie en aansturing van alle technische gebouwfuncties resulteert in een optimaal binnenklimaat, goed presterende installaties en een uitmuntende gebruikersbeleving.

De kracht van Unica Building Intelligence kwam in 2023 onder meer tot uiting in de opdracht voor de realisatie van een grote renovatie bij de Belastingdienst in Apeldoorn. Het is de grootste opdracht die het cluster tot nu toe heeft verworven. Op twee verschillende locaties met meerdere kantoortorens worden alle meet- en regeltechnische systemen gefaseerd gedemonteerd en vervangen door een nieuw systeem. Ook is het platform Building Insight in 2023 in het portfolio van dit cluster opgenomen. Dit platform is ontwikkeld door het Unica Innovation Center, een onafhankelijke strategische divisie, en wordt nu het verder is geprofessionaliseerd als volwaardige oplossing verder in de markt gezet.

Energy Solutions

Unica Energy Solutions begeleidt opdrachtgevers door het continu veranderende energielandschap, met bevlogen specialisten die organisaties helpen om hun vastgoed en/of installaties te verduurzamen en energie te besparen. Het adviseert in en begeleidt bij integrale energievraagstukken, van energie-inkoop en energieopwekking tot (dynamisch) energiemanagement en verduurzaming van vastgoed.

De overname van Tenergy en Engine Competences Services (ECS) vormde de belangrijkste mijlpaal in 2023. Het zelfontwikkelde software platform van Tenergy verbindt de energiemarkten met regelbare technische installaties, waarbij ook wordt bijgedragen aan de onbalansproblematiek op het landelijke elektriciteitsnet. Ons technische portfolio wordt tevens uitgebreid met gespecialiseerde revisie- en onderhoudsactiviteiten aan WKK-systemen (warmtekrachtkoppeling). Die kunnen ook bijdragen aan slimme buffering in relatie tot de noodvermogen markt.

ICT Solutions

Unica ICT Solutions opent de wereld van digitale mogelijkheden voor zijn klanten, door platformen, infrastructuren en omgevingen te bouwen waarop ICT werkt zoals verwacht. Het doel is om werkplekken te creëren waarmee gebruikers effectiever en efficiënter kunnen werken en meer waarde en inzicht halen uit hun data. De dienstverlening wordt ondersteund door een groot en kundig service- en beheerteam.

Voor veel klanten van Unica ICT Solutions is het essentieel dat de belangrijkste bedrijfsdata in Nederlandse datacenters staat. Met ons eigen ingerichte datacenter kunnen we aan die eis voldoen. In 2023 hebben we dit bijvoorbeeld gedaan voor financieel dienstverlener Vesting Finance. De primaire data-omgeving is ondergebracht in ons datacenter dat voldoet aan het beleid en de wet- en regelgeving die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan financieel dienstverleners. Daarnaast gebruikt Vesting Finance het robuuste cloud-platform van Microsoft. Onze specialisten hebben deze cloud-omgevingen op een veilige manier met elkaar verbonden en verzorgen het beheer daarvan. Zo kan Vesting Finance gebruik maken van een optimale combinatie van bewezen internationale cloud-oplossingen en een data-omgeving die naar Nederlandse wetgeving is ingericht.

Industry Solutions

Unica Industry Solutions levert turn-key totaaloplossingen voor onder meer de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie, lichte chemie en logistieke- en distributiemarkten. De basis van de dienstverlening van dit bedrijvencluster bestaat uit software, elektrotechniek, procestechnologie, werktuigbouwkunde en koude- en klimaattechniek. Deze vijf industriële vakgebieden kunnen zowel afzonderlijk als gezamenlijk worden ingezet.

In 2023 is het onderdeel Integrated Solutions sterk gegroeid. Vanuit die marktbenadering werken we vraagstukken van industriële klanten integraal uit tot concepten, zorgen we voor de uitvoering en realisatie en bieden we 24/7 all-in service. Klanten worden bediend vanuit één aanspreekpunt dat alle afstemmingen tussen de verschillende technische disciplines voor zijn rekening neemt en voor duidelijkheid en overzicht zorgt. Ook is een module gelanceerd voor elektriciteits-balancering in de industrie, die ervoor zorgt dat vraag en aanbod op het hoogspanningsnetwerk in Nederland beter gebalanceerd wordt. Dit maakt de stroomvoorziening stabieler en levert klanten tegelijkertijd aanzienlijke opbrengsten en besparingen op.

Datacenters

Unica Datacenters is al meer dan twintig jaar dé specialist in Nederland als het gaat om het ontwerpen, realiseren, onderhouden en modificeren van intelligente en geavanceerde datacenters en IT-infrastructuren. Met onze kennis en jarenlange ervaring treden we op als hoofdaannemer bij het realiseren van datacenters en als allround serviceprovider voor optimaal gebruik van datacenters in de Benelux en Duitsland. 

Datacenters zijn een onmisbare schakel in de hedendaagse digitale wereld. Ze zijn weliswaar energie-intensief, maar vanwege de omvang zijn er forse schaalvoordelen te behalen bij het inzetten van energiebesparende maatregelen. Bij de bouw en het onderhoud richten we ons dan ook op energie- en waterbesparing, herbenutting van restwarmte en speciale koeltechnieken. De in 2023 aangekondigde samenwerking met Asperitas, dat serverracks koelt met een speciale vloeistof in plaats van lucht en daarmee forse energiebesparing kan realiseren, is een goed voorbeeld van een verduurzamingsoplossing waarmee significante impact ten aanzien van restwarmte gemaakt kan worden.