Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit gaat over ongelijkheid reduceren en voorkomen door niet te discrimineren op grond van gender, leeftijd, etniciteit, geloof, ouderschapsstatus, opleiding, fysieke en mentale vaardigheden, en/of seksuele voorkeuren.

Unica is ervan overtuigd dat divers samengestelde teams betere resultaten behalen en hecht veel waarde aan onbevooroordeeld handelen. Ook bij onze werving en selectie passen we dat toe. In onze branche zien we vaak dat er onbewuste vooroordelen en voorkeuren bestaan. Zo letten we bewuster op het taalgebruik in onze vacatures, dat na analyse een overwegend masculiene toon bleek te hebben. Door dat aan te passen ervaren we meer response op onze vacatures. In ons aannamebeleid kijken we uitsluitend naar de beste persoon voor de baan en sluiten we niemand uit.

Een belangrijke stap in het verankeren van ons diversiteitsbeleid is de lancering van het diversiteitsplatform Unique in 2020. In 2023 heeft het platform een nieuwe impuls gekregen met het aanstellen van een eigen bestuur voor het netwerkplatform, dat als doel het inspireren en verbinden van onze medewerkers heeft. Onder andere door middel van workshops, begeleiding en gerichte sturing op KPI’s willen we ons diversiteitsbeleid verder optimaliseren. Dit beleid bestaat uit veel componenten zoals een betere balans in de verdeling tussen mannen en vrouwen binnen Unica, etnische diversiteit en het inzetten van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De gendergelijkheid en participatie van vrouwen in alle lagen van onze organisatie is het eerste speerpunt waarop is ingezet. In dat licht is het vermeldenswaardig dat we eind 2023 de benoeming van Debby Slofstra als Chief Operating Officer (COO) bekend hebben gemaakt. Hiermee bestaat de Raad van Bestuur van Unica vanaf 1 januari 2024 uit een vrouw en twee mannen.