Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Energie & klimaat

We maken de uitdagende ambities van onze klanten waar en maximaliseren onze impact naar een CO2-neutrale samenleving.

Materiële onderwerpen

Hoofddoelstelling

Eigen bedrijfsvoering

Emissies naar nul

Duurzame supply chain

 

Producten en dienstverlening

 
  

KPI

Resultaten 2023

tCO2

CO2-Prestatieladder niveau 3 bereikt

% elektrische auto’s

Overgestapt op 100% Nederlandse groene stroom voor totale elektraverbruik (kantoor- en bedrijfslocaties en wagenpark)

# LCA’s ‘preferred supplier’

Kennisplatform ‘Kennisbank Duurzame Inkoop’ gelanceerd

 

Nieuwe bestellingen voor leasecategorie 3 t/m 5 allemaal EV

  

Actiepunten voor 2024

Doelstellingen voor 2025

Implementatie van EML in onze panden

40% CO2-reductie in scope 1, 2 en zakenreizen ten opzichte van 2019

35% emissievrij wagenpark in 2024

Science Based Targets scope 1, 2 en 3

Formuleren van SBT’s (korte en lange termijn)

50% emissievrij wagenpark in 2025

Ontwikkeling globale reductieroadmap

 
  

Risico’s

Mitigerende acties

Afwijkend mobiliteitsbeleid bij geacquireerde bedrijven

Harmoniseren mobiliteitsbeleid van geacquireerde bedrijven naar Unica-standaarden

Beschikbaarheid EV-bussen geschikt voor hoog transportgewicht i.c.m. voldoende actieradius

Volledig wagenpark aansluiten op digitaal beheersysteem

Onvoldoende inzicht in samenstelling wagenpark

 

Algemeen

Unica is onder meer ISO 14001 gecertificeerd. Dat betekent dat we ons milieubeleid, alle relevante milieuaspecten en de mogelijke beheersmaatregelen hebben verankerd in een milieumanagementsysteem. Dit stelt ons in staat continu verbeteringen te realiseren op het gebied van duurzame bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen 2023