Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Veiligheid

Bij Unica geldt het credo: we werken veilig, of we werken niet! Veiligheid heeft binnen al onze activiteiten dan ook prioriteit. Om dat begrijpelijk uit te dragen hanteren we 10 veiligheid gedragsregels, die we regelmatig onder de aandacht brengen en die ook onderdeel zijn van ons landelijke introductieprogramma.

Een internationaal gedragen instrument waarin het veiligheidsbewustzijn centraal staat is de Safety Culture Ladder (SCL), ofwel de veiligheidsladder. In 2023 hebben we trede 3 behaald, wat aantoont dat veiligheidsregels belangrijk worden gevonden en Unica verantwoordelijkheid neemt om veilig te werken. Het verder verstevigen van het veiligheidsbewustzijn over de hele breedte van de organisatie is de volgende stap in het permanent versterken van onze veiligheidscultuur. Met de bedrijven die vanwege het risico van hun activiteiten ervoor in aanmerking komen, willen we de komende jaren toewerken naar trede 4, een niveau waarop veiligheid aantoonbaar een hoge prioriteit heeft en continu wordt verbeterd.

Via onze Veilig Unica App, voor het doorgeven van onveilige situaties of veiligheidsincidenten, is in 2023 bijna 1.000 keer een melding gemaakt, een toename van ruim 70% ten opzichte van 2022. Het is een positief signaal dat de app steeds meer gebruikt wordt om meldingen te doen, waarbij het melden in de juiste categorie nog wel een aandachtspunt is.

De ongevallenfrequentie-index kwam uit op 3,1 ten opzichte van 4,4 in 2022. Dit is wederom lager dan het branchegemiddelde en betekent dat er in 2023 minder ongevallen hebben plaatsgevonden met een verzuim van meer dan 1 dag ten opzichte van 2022. We blijven inzetten op het stimuleren van veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie en breiden dit onder andere uit door het uitrollen van trainingen op ons online leerplatform Studica.

In 2024 viert de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) zijn 10-jarig bestaan. Unica was als enige technisch dienstverlener in 2014 een van de 14 initiatiefnemers van deze branchecode, die als doel heeft om het veiligheidsniveau in de bouw structureel te verbeteren. Sinds de oprichting hebben meer dan 1.150 partijen de code en de bijbehorende gedragsregels en veiligheidsprotocollen onderschreven. Unica is al jaren als lid van de kerngroep betrokken bij dit initiatief. John Quist, CEO van Unica, is betrokken bij de strategie om te komen tot een verbetering van de veiligheidscultuur in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Eind 2023 heeft de GCVB de handen ineengeslagen met de Aannemersfederatie Nederland (AFNL), ABU en NBBU om ook werken met en door ingehuurd personeel veiliger te maken. Daartoe is het Convenant veilig werken in de bouw met en door ingehuurd personeel afgesloten, waarbij onder meer wordt ingezet op verbetering van de veiligheidsopleiding en het toezicht op ingehuurd personeel en zzp'ers.

Veiligheid kent naast een fysieke ook een sociale component. Sociale veiligheid blijft de komende jaren een van de prioriteiten binnen ons beleid. Iedereen moet zich veilig voelen en als dat onverhoopt niet het geval is, dan moet iedereen misstanden kunnen aankaarten. Onze Spreek je uit! regeling, die al in 2022 in ons beleid is verankerd, is beschikbaar voor alle medewerkers en biedt ook anonieme en externe meldmogelijkheden. Er zijn trainingen beschikbaar voor leidinggevenden waarin we sociale veiligheid behandelen en brengen het beleid in onze periodieke interne communicatie verder onder de aandacht.

Een derde veiligheidsdomein dat binnen Unica prominente aandacht heeft, is cybersecurity. In dit kader willen we de continuïteit van onze organisatie waarborgen en verantwoordelijkheid nemen voor de bescherming van informatie in onze systemen. Hiervoor hanteren we een dynamisch securitybeleid dat zich continu evolueert en aanpast aan de risico’s, marktomstandigheden en wijzigingen in technologie en wet- en regelgeving. Dit vullen we in met technische maatregelen tegen digitale bedreigingen zoals ransomware, DDoS-aanvallen en phishing, maar ook voor cybersecurity is bewustwording onder alle medewerkers belangrijk. Via ons online leerplatform en geavanceerde simulaties trainen we medewerkers doorlopend op cybersecurityrisico’s.