Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Opleiding en ontwikkeling

Naast preventie is persoonlijke ontwikkeling een andere belangrijke pijler van onze aanpak. We hebben in 2023 een online learning en development platform gelanceerd onder de naam Studica. Alle opleidingen binnen Unica worden vanuit dit platform aangeboden. Trainingen, cursussen en opleidingen die zich daarvoor lenen worden digitaal beschikbaar gemaakt als e-learning, zodat medewerkers die op een zelfgekozen moment en plaats kunnen volgen. Naast vakspecifieke (vaak verplichte) trainingen en opleidingen kent het platform een uitgebreid aanbod van digitale algemene cursussen die beschikbaar zijn voor iedereen. Die cursussen zijn breder dan technische vervaardigheden en gaan ook over soft skills, zoals persoonlijke effectiviteit of presentatievaardigheden. Via het platform zijn persoonlijke leerlijnen samen te stellen en toe te wijzen aan medewerkers. Teams kunnen het platform zelfs gebruiken om eenvoudig eigen digitale trainingen voor collega’s te ontwikkelen.

Met Studica geeft Unica invulling aan de behoefte en noodzaak voor ‘levenslang leren en ontwikkelen’, wat de aantrekkelijkheid als werkgever vergroot. Het brede palet aan diensten en de verschillende clusters met ieder hun eigen specialiteit zorgen bovendien voor veel interne doorgroeimogelijkheden voor onze medewerkers. De verdere ontwikkeling van ons interne mobiliteitsbeleid moet in 2024 onze aantrekkelijkheid als werkgever nog meer vergroten.

De gevarieerde mogelijkheden die werken in de techniek brengt, proberen we ook buiten de sector onder de aandacht te brengen. Hiertoe werken we vaak samen met andere partijen, waaronder kennisinstituten. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen om zij-instroomprogramma’s te ontwikkelen. Zo kunnen kandidaten die uit een andere hoek komen gemakkelijker instromen in de techniek. Voor talentvolle starters stellen we ook vanuit onze eigen organisatie instroomprogramma’s samen voor jong talent op HBO- en MBO-niveau.