Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

21 - Gebeurtenissen na verslagperiode

Op 24 januari 2024 heeft de Groep via een van haar groepsmaatschappijen een contract getekend voor een activa- en passiva transactie voor de overname van de branddetectieactiviteiten van Dräger. De financiële effectuering van deze transactie heeft nog niet plaatsgevonden en wordt verwacht rond 1 mei 2024.

Op 29 maart 2024 heeft de Groep via een van haar groepsmaatschappijen een contract getekend voor de 100% aandelenovername van een specialist in glasvezelnetwerken Eljes. Deze transactie is ook financieel geeffectueerd.

De totale vergoeding van beide transacties bedraagt ongeveer € 43 miljoen. De goodwill, immateriële vaste activa en earn-out wordt op dit moment geschat op circa € 37 miljoen.