Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

11 - Langlopende leningen

Het verloop van de langlopende leningen is als volgt:

Bedragen in 1.000 euro’s

2023

2022

Stand per 1 januari

64.213

0

Nieuwe leningen

0

64.213

Aflossingen

-27.187

0

Stand per 31 december

37.026

64.213